Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uregulowania dotyczące dostępu do bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego BIP

Uregulowania dotyczące dostępu do bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego

Publiczna Szkoła Muzyczna w Leśnicy zapewnia dostęp do bezpłatnej pomocy wybranego tłumacza: polskiego języka migowego (PJM), systemu języka  migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN). Skorzystanie z usługi tłumacza jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr z 2021 r., poz. 573 ).

 

 • Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza, co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 • Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej na Wniosku o zapewnieniu dostępności architektonicznej lub informacyjno- komunikacyjnej, którego wzór znajduje się w poniższym pliku do pobrania:

DOCXWniosek o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.docx (15,13KB)
PDFWniosek o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami-pdf.pdf (363,58KB)

DOCXinformacja o przetw. akt-doc..docx (18,88KB)

PDFinformacja o przetw. akt-pdf.pdf (360,54KB)

 • Zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia dokonuje osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną lub osobą działającą na podstawie jej upoważnienia – tzw. "osoba zgłaszająca". Przez osobę uprawnioną należy rozumieć osobę niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr z 2021 r., poz. 573 ) lub osobę doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

 • Po dokonaniu zgłoszenia Publiczna Szkoła Muzyczna w Leśnicy zapewnia obsługę osobie uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie.

 • W przypadku jakichkolwiek przeszkód w realizacji świadczenia, Publiczna Szkoła Muzyczna w Leśnicy zawiadomi stronę wnioskującą, wyznaczy inny możliwy termin realizacji lub wskaże inną formę realizacji.

 • Kontakt z Publiczną Szkoła Muzyczna w Leśnicy w Leśnicy w tej sprawie można nawiązać za pośrednictwem:

 • Poczty elektronicznej – psm

 • Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017,poz.1824).

 • Poczty tradycyjnej na adres PSM I st. w Leśnicy, ul. Nad Wodą 15, 47-150 Leśnica

 • Osobiście w sekretariacie szkoły ul. Nad Wodą 15, 47-150 Leśnica w godzinach pracy sekretariatu tj. 15:30 - 19:30.   

PDFUregulowania dotyczące dostępu do bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego-pdf.pdf (482,12KB)